โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลกองทุน
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 มิถุนายน 2564


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไพล ... ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไพล เขต 2 ...
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไพล เขต 1 ... ประกาศผู้สมัคร นายกเทศมนตรีตำบลไพล ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศ แถลงนโยบาย ของนายกเทศมนตรีตำบลไพล 
     

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลโคกสูง...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบร...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว"...     จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลดงสิงห์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อกา...     จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชก...     จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำสมัยสามัญสมัยที่ 2/2564...     จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็กในสังกัดอบ...     จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยทางเข้าโรงประปา บ้านแก้งสนามนาง หม...     จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   Mmk
   ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
   ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
   ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564
   ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์เจ็ท (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงมือ จำนวน ๑ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร SHARP จำนวน ๑ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น (งานป้องกันฯ) จำนวน ๒ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๔ รายการ
ข่าวย้อนหลัง
 
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.253.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 962,120

การให้บริการ
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลไพล
Tel : 044-964722   Fax : 044-964723
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.